Søk i Aktiv i Oslo

Økologiske restauranter i Oslo og Akershus

Ser du etter økologisk restaurant? Det er mange restauranter med økologisk mat i Oslo og Akershus.

Økologisk mat – på naturens premisser

De fleste har nok merket seg det økte fokuset på økologisk matproduksjon og økologiske matvarer de siste årene, men det er nok fortsatt uklart for mange hva “økologisk mat” egentlig innebærer.

Økologisk produksjon tar utgangspunkt i en helhetlig forståelse av samspillet mellom menneske og natur, og at produksjonen må være på naturens og dyrenes egne premisser. Målet er en bærekraftig forvaltning av våre naturlige ressurser, slik at de ikke blir ødelagt, men varer lengst mulig.

Viktige målsetninger for økologisk produksjon:

  • Produsere matvarer med høy kvalitet, i tilstrekkelige mengder og rettferdig fordelt.
  • Forvalte naturressursene slik at skadelige virkninger på miljøet unngås.
  • Sikre genetisk mangfold, artsrikdom og resirkulering av næringsstoffer.
  • Skape et miljø som tar hensyn til husdyras naturlige atferd og behov.

Stadig mer økologisk mat – og flere økologiske restauranter

Den økologiske andelen av matvarer øker stadig, og i butikken kan du finne både meierivarer, kjøtt og grønsaker som bærer Ø-merket (garantien for at det er økologisk produsert).

Foreløpig er det få restauranter som er helt økologiske, men det er mange som benytter økologiske råvarer i stor grad. Og det dukker stadig opp flere.

Under finner du oversikt over økologiske restauranter, både restauranter som er helt økologiske og de som benytter mye økologiske råvarer. Forhør deg med restauranten hvis du vil forsikre deg om at det du spiser er 100% økologisk.