Søk i Aktiv i Oslo

Dansere og dansegrupper som tilbyr danseforestillinger

Vil du leie dansere eller være med i en dansegruppe?

Her finner du både oversikt over dansere, dansegrupper og dansekompanier. Dette er siden både for deg som leter etter et dansekompani du kan dans i og for deg som vil leie en danser eller en dansegruppe.

Denne siden med oversikt over dansere, dansekompanier og grupper inneholder mange svært forskjellige tilbud:

  • Danseteatere for barn og ungdom
  • Dansegrupper for barn, ungdom og voksne
  • Nasjonalballetten
  • Leikarringer
  • Kompanier som setter opp danseforestillinger for barn og unge.