Søk i Aktiv i Oslo

Scenekunst i Oslo og Akershus

Scenekunst er en fellesbetegnelse på flere kunstarter.

Scenekunst er fysisk eller visuell utførelse i kunsterisk form, gjerne på en scene. Sentralt for begrepet scenekunst er sjangeroverskridelse og tverrfaglighet i kunstprosessen.

Scenekunst kan være så mangt – i form av teater, dans, opera, ballett, musikk, sirkus eller annen kunst på en scene.

Scenekunsten, enten det er opera, teater eller dans, gir unike muligheter for opplevelse og innlevelse. Levende scenekunst er beskrevet som øyeblikkets kunst – en direkte kommunikasjon mellom utøvere og publikum. Gjennom egne reaksjoner deltar tilskueren ofte som medskaper, og publikum er gjerne med på å prege forestillingen.