Søk i Aktiv i Oslo

Norges Dansehøyskole

På NDH møtes tradisjon og historie med utvikling og innovasjon. På NDH er dans kunst, kommunikasjon og kunnskap. På NDH utdanner de dansekunstnere til kreative formidlere i både sceniske og pedagogiske sammenhenger.

Om NDH

På NDH møtes tradisjon og historie med utvikling og innovasjon. På NDH er dans kunst, kommunikasjon og kunnskap. På NDH utdanner de dansekunstnere til kreative formidlere i både sceniske og pedagogiske sammenhenger. På NDH tilbyr de tre spennende år i et dynamisk, nyskapende og internasjonalt miljø.

Studietilbud / utdanningen

BA dans med pedagogikk

På BA dans med pedagogikk utdanner de utøvende dansekunstnere på høyt nivå som samtidig besitter en høy kompetanse som danseformidlere. Med bachelorgraden fra NDH kan deres studenter jobbe med et vidt spekter av yrkesmuligheter innenfor dansekunst og formidling.

Studentene søker og får tilbud om plass på enten Jazzdans eller Moderne- og samtidsdans fordypning. Første studieår er felles for alle, fordypning skjer fra 2.år. Klassisk ballet undervises gjennom alle tre studieår som en grunnteknikk.

Moderne – og samtidsdans fordypning fokuserer på å utdanne selvstendige dansekunstnere med en solid danseteknisk base. Fordypningen omfatter både etablerte teknikker og samtidige sceniske former. Samtidsdansen og postmoderne teknikker suppleres av utvalgte moderne teknikker. Improvisasjon og kontaktimprovisasjon skaper en kreativ inngang til studentenes dansekunstneriske utvikling.

Jazzdans fordypning fokuserer på å utdanne dansere med en sterk teknisk base og med en bredde innenfor ulike jazzstiler, slik som lyrisk-, afro- og contemporary – jazz. Fordypningen omfatter også undervisning i sang og musikal, og det leggers vekt på rytmeforståelse.  Et viktig fokus i fordypningen er en bevissthet om jazzmusikken og jazzdansens afrikansk amerikanske røtter, og om jazzdansens forhold til endringer i musikksjangre.

Pedagogikk og didaktikk

Studentene arbeider med prosjekter hvor de aktivt må anvende sine dansefaglige, didaktiske og pedagogiske kunnskaper og ferdigheter i undervisningsprosjekter.

Dansedidaktikk gir innføring i ulike verktøy som anvendes i veiledning, undervisning og vurdering. Studentene øves i å forstå og formidle dansens grunnelementer. De lærer praktisk-teoretisk planlegging, gjennomføring og kritisk vurdering av egen så vel som andres undervisning.

I dansepedagogikk legges det vekt på å utvikle en bevissthet om hvordan tenking og kommunikasjon på vitenskapelige og pedagogiske premisser kan bidra til dansekunstnerisk så vel som pedagogisk utvikling.

Les mer om studieplan og studietilbud

 

Studentmiljø og samarbeid

På Norges Dansehøyskole jobber de for å fremme et trygt og dynamisk miljø, hvor studenter får mulighet til å utvikle seg både sosialt og faglig. Dette arbeidet foregår på flere plan. Studentene påvirker og former aktivt deres studier og deres hverdag på NDH, gjennom vår samarbeid i læringsmiljøutvalget.

Se mer.

Informasjon om opptak

Årlig tar Norges Dansehøyskole inn et nytt kull med studenter på Bachelorgraden i dans med pedagogikk. NDH har en sterk internasjonal profil med flere utenlandske studenter. De tar gjerne imot kvalifiserte søkere fra våres nordiske naboland, og de aksepterer svensk og dansk som likestilte språk i henhold til skriftlig skolearbeid og eksamen. 

Opptaksprøven til Norges Dansehøyskole består av klassisk ballett, jazzdans, moderne- og samtidsdans, solo og intervju. For å kunne delta på opptaksprøve må søknadspapirer være fylt ut og sendt inn til skolen.

Les mer om opptak her.

Send melding til Norges Dansehøyskole

I vår personvernspolicy kan du lese mer om hvordan vi håndterer dine data på en sikker måte.