Søk i Aktiv i Oslo

 Leirskoler i hele Norge

Leirskoler tilbyr aktiviteter og opplevelser av mange slag for skoleklasser. De fleste skolebarn i Norge får tilbud et opphold på leirskole i løpet av skolegangen, vanligvis i femte eller sjette klasse. I Norge regnes leirskole en del av grunnskoleopplæringen og skal være gratis

Leirsteder

Vi har en oversikt over større leirsteder i Norge her. Disse leirstedene er mulig å leie dersom dere har tenkt til å arrangere deres egen leir av en eller annen type. Vi har også en egen side om villmarksleirer og lignende som kan bestilles av grupper.

Skoleturer og klasseturer

Vi har også en oversikt med tilbud om ulike skoleturer og klasseturer, både korte og lange.
Les mer om ulike skoleturer som ikke hører inn under begrepet leirskole.

Skolebesøk

Her finner du også oversikt over de som tilbyr skolebesøk og dagsturer i Oslo og omegn.

Turer for andre grupper

Vi har egne sider med tips om turer for bedrifter, korpsturer, korturer og turer for idrettslag og -klubber.