Søk i Aktiv i Oslo

Bondegårdsferie i hele Norge

Gårdene kan være private eller offentlige. Felles for alle er at de prøver så langt som mulig å vise et bilde av tradisjonelt, norsk landbruk. Gårdene tilbyr ulike opplegg og kan også være med og lage spesialopplegg for grupper. Priser og lengden på oppholdet varierer fra gård til gård. Ta kontakt med de respektive gårdene!

Dette er Bondgårdsferie for barn alene

Du deltar i de daglige aktivitetene på gården sammen med vertsfamilien din. Du får være med å stelle og fore dyrene. Gårdene har dyr som hester, kyr, sauer, geiter, griser, kaniner, høns, hunder og katter.

Mens du oppholder deg på gården, er du som et familiemedlem å regne. Noen av gårdene er åpne hele året, andre tar bare imot besøk midt på Sommeren.

Gårdsferie for hele familien

Gårdene rundti hele landet tilbyr mange forskjellige opplegg. Noen steder kan dere leie hytte, andre steder bor dere i større gjestehus. Noen gårder har mange dyr, andre byr kanskje på flott turterreng og opplevelser. Det er ofte flotte fiskemuligheter i elver og vann. Kanskje har gården en båt du kan leie. Mange steder kan du være med på ysting og melking og lære om gårdsdrift. Noen gårder har også hester som man kan ri på.