Søk i Aktiv i Oslo

Kunst og kultur i Oslo og Akershus

Velkommen til kunst og kultur-siden til Aktiv I Oslo. Her finner du alt fra husflid, til filmklubber og bilblioteker. Du kan finne informasjon om teater og drama for barn og unge og om byens museer for å nevne noe. Nedenfor kan du lese litt lett fabulering om kunst og kultur eller du kan hoppe rett til oversikten over aktivitetene.

Har du noe du skulle ha sagt om hva som er kunst og kultur så send oss en liten eller stor melding

Hva er kunst og hva er kultur?

Kunst og kultur er begreper som ofte blir brukt om hverandre. Begge ordene er vanskelige å definere. Selv hver for seg, og forholdet mellom dem er enda vanskeligere å avklare. Likevel brukes ordene om hverandre og sammen. Ordene kunst og kultur hører nesten like naturlig sammen som salt og pepper.

Kunst er skapende

All kunst er kultur, men ikke all kultur er kunst. Kunst er noe skapende, helst nyskapende noe som står over kulturen. Kunsten har makt til å endre kulturen og samfunnet mener mange, ikke alle er enige. Mange marxister mener at kunst bare eksisterer som et produkt av samfunnet og at økonomi er drivkraften bak alle endringer i samfunnet. De vil derfor benekte at kunsten er skapende. Du er kanskje blant dem som undrer deg over hvem som bestemmer hva som er kunst; er det dem som sitter og bedømmer innsendte verk til Høstutstillingen? Ofte er det ettertiden som avgjør om et verk eller arbeid blir stående som kunst og ikke samtiden.

Kultur i vid forstand er alt…

Kultur er i videste forstand hele samfunnet, de mange blomstrende skapende utrykk, hva vi gjør og hvordan vi gjør det. Ordet brukes om alt, det snakkes om bedriftskultur, idrettskultur og ukultur og om Den Norske Kulturarven. Vi har altså en nasjonal kultur som definerer hva det er å være norsk, den viktigste delen av den norske kulturen er det norske språket. Språket er det viktigste vi i dette landet har felles, vi kan si at kultur er noe en gruppe mennesker har felles. Vi snakker også om å bli kjent med og å lærer å forstå andre kulturer, dem møter vi når vi reiser og om møter med fremmedkulturelle i dette landet. Kulturpåvirkning er også et ord vi ofte støter på, den forbindelse siktes det ofte til den amerikanske påvirkningen den norske og europeiske kulturen blir utsatt for, særlig gjennom film og TV.

Ukultur eller høykultur?

Hva som er kultur i en mer snever forstand er ikke folk alltid enige om. Er idrett kultur? Det noen liker og ser på som høyverdig kultur kan betegnes som ukultur av andre. Det snakkes også om høykultur og finkultur i motsetning til lavkultur eller mer folkelig kultur på den andre siden. Det dreier seg mest om smak og behag.

Godt håndverk eller kunst?

Alt som er på sidene til Aktiv i Oslo er kultur om ikke høykultur, mens bare en svært liten del av det kan kalles kunst. På denne siden finner du en del aktiviteter som de fleste vil kunne enes om at er kultur og som i de fleste tilfeller i hvert fall er kunstneriske. Innefor alle disse genrene finnes det Kunst med stor K., men det finnes også arbeider som bærer mer preg av å være håndverk.

Vel, striden kommer nok til å forsette, om hva som er kunst og hva som er kultur.
Vår konklusjon er:
Kunsten har både sine røtter og sin fremtid i kulturen. Samtidig som kulturen er bærer av kunsten er kunsten en skaper av kulturen.