Søk i Aktiv i Oslo

Undervisning i musikkteori i Oslo og Akershus

Her finner du oversikt over undervisningstilbud i musikkteori.

Er du interessert i å lære musikkteori og musikkhistorie?

Flere musikkskoler og kulturskoler tilbyr undervisning på ulike nivåer, kursene egner seg både for deg som har holdt på med musikk i noen år og vil lære mer for å utvikle dine ferdigheter og din musikkforståelse og for deg som vil satse på musikk som karriere og levevei og som har planer om å søke om opptak til Norges Musikkhøyskole eller andre høyere musikkutdanningsinstitusjoner.

Kursene gir gjerne generell innføring i musikkteoretiske emner som: Notesystemet, musikkuttrykk, pauser, takt og rytme. Fortegn (kromatiske og diatonske), intervaller, dur og moll – alle scalaer og kvintsirkelen.

Mange kurs gjennomgår gjennomgå emner som:
hørelære, satslære, jazzanalyse, bruksarrangering, generell musikklære.

Noen kurs inneholder også musikkhistorie.

Se også vår oversikt over musikkskoler og kulturskoler i Oslo og Akershus