Søk i Aktiv i Oslo

Filmprodusenter og TV-produsenter

Her finner du en oversikt over produksjonsselskaper innenfor film og fjernsyn i Norge.

Produsenter av alle typer
Selskapene nedenfor produserer spillefilm, kortfilm, reklamefilm, animasjonsfilm, dokumentarfilm, tv-programmer, tv-serier, opplysningsfilm og andre typer film.

Under hvert selskap står det litt om hva slags film selskapet produserer, og de viktigste
produksjonene som er laget.