Søk i Aktiv i Oslo

Skoleforestillinger og pedagogiske kulturtilbud - pippiSkoleforestillinger og pedagogiske kulturtilbud til skoler i Oslo og Akershus

Ønsker du en skoleforestilling eller et pedagogisk kulturtilbud til din skole?

Det er mange grupper og organisasjoner som tilbyr skoleforestillinger og/eller pedaogiske kulturtilbud – både innen teater, musikk, dans og andre kulturfelter. Disse skoleforestillingene kan ta for seg et spesielt tema, for eksempel sex, alkohol eller politikk. Deretter er det mulighet for å  jobbe videre med pedagogiske opplegg rundt dette.

Skoleforestillinger kan selvfølgelig også være et tiltak for å bringe kunst og kultur inn i skolen, hvor det kunstneriske uttrykket i seg selv er i fokus. Skuespillere og andre bidragsytere kan i mange tilfeller også delta i pedagogiske opplegg med elevene, og gi dem innsikt i tema og/eller arbeidsprosess.

Den kulturelle skolesekken

Den kulturelle skolesekken er et statlig tiltak fra 2003 for å få mer kunst og kultur inn i skolen. Mange grupper og organisasjoner er tilknyttet Den kulturelle skolesekken, og bidrar på den måten til å oppnå målene med ordningen.

Målene for Den kulturelle skolesekken skal være:

  • Å medvirke til at elever i skolen får et profesjonelt kunst- og kulturtilbud.
  • Å legge til rette for at elever i skolen lettere skal få tilgang til, gjøre seg kjente med og utvikle forståelse for kunst- og kulturuttrykk av alle slag.
  • Å medvirke til å utvikle en helhetlig innlemmelse av kunstneriske og kulturelle uttrykk i realiseringen av skolens læringsmål.

(Kilde: www.denkulturelleskolesekken.no)