Søk i Aktiv i Oslo

Gammeldansen er slett ikke så gammel som sitt rykte

Gammeldans er fortsatt populært

Kan du reinlender, polka, vals og masurka? Ikke? Da kan du lære! Og kan du? Da kan du finne noen du kan danse gammeldans sammen med.

En gang var den ny og kom fra det store utlandet

En gang i tiden, for ikke alt for lenge siden, var gammeldansen den nye og friske dansen. Ungdommen kastet seg over nye danser som vals, polka og masurka. Dette var spennende og ny dans som kom fra det store utland.

Gammeldans var i store deler av forrige århundre (1900-tallet) den folkelige danseformen. Da den kom til Norge på 1900-tallet var den slett ikke gammel, men ny og mange så på “gammeldansen” som på den tiden ble kalt runddans som en konkurret til den tradisjonelle folke- eller bygdedansen.

Men så kom jazz’en… gammeldansen ble plutselig gammel

Så ennå var ikke gammeldansen gammel, men på 20-30 tallet skjedde det noe, jazz’en kom til Norge, og med den jazzdans. Og det var ikke alle som likte den nye dansen, de ville danse gammeldans.

Hvilke danser hører til gammeldansene?

Det er vals, masurka, reinlender og polka som er grunn formene i tillegg finnes det mange lokale varianeter som hamborgar, springpols, wienerkryss og pariserpolka for å nevne noen.

Litt om folkedanser

I våre dager regner vi gammeldansen som en del av den norske folkedanstradisjonen Norske folkedanser blir vanligvis delt inn i fire grupper: sangdans, turdans, gammeldans og bygdedans. I de senere årene er det også noen som regner nye folkelige danseformer som swing, rock og tango med til folkedansene. Innen folkedansbevegelsen ble runddansen sett på som en farlig konkurrent til sangdansen og turdansen. I mange ungdomslag og bygdelag ble runddansen forbudt men folket ville danse gammeldans og etter hvert slapp den til. Striden varte imidlertid helt opp til 1950-tallet, men i dag er gammeldansen en del av det gode selskap og blir gjerne brukt til nybegynner opplæring i leikarringer. Når folkedansere i dag møtes til dansefester, er gammeldansen en viktig del av repertoaret – ofte den viktigste

Gammaldansmusikk = trekkspill

Ofte ble musikken til gammeldansen spilt på trekkspill eller fele og til og med hardingfele ble brukt. Så fela og Per Spelemann var med, men det var trekkspillet som ble det dominerende gammeldans-instrumentet. I våre dager er det også populært å spille til gammaldans på torader.

Også blant musikerene har det vært strid

Folkemusikere er ikke enige om hvor mye vekt spillemenn skal legge på gammeldansen.

Vals er fortsatt den eneste gammeldanstypen som er helt stueren

Vals har til dels blitt akseptert som en skikkelig slått spilt på flatfele på lik linje med pols, halling og springlek. Den andre runddansmusikken har ennå ikke fått en tilsvarende anerkjennelse blant tradisjonsbeviste norske spillemenn.