Søk i Aktiv i Oslo

Musikkbarnehager i Oslo og Akershus

Ønsker du å gi barnet ditt en oppvekst fylt av musikk? Hvor lytting, sang, bevegelse og opplevelse blir en naturlig del av hverdagen? Prøv en musikkbarnehage!

Musikkbarnehager tilbyr kurs og pedagogiske opplegg innen musikk for små barn fra 0 til 6 år. Vanligvis er det snakk om ukentlige kurstimer som man følger over et helt semester. Læringen skjer gjennom forskjellige aktiviteter som tilpasses barnets utviklingsnivå.


Musikk Fra Livets Begynnelse

Mange av tilbyderne nedenfor er tilsluttet foreningen Musikk fra Livets Begynnelse og har tilbud om forskjellige former for musikalske vuggestuer og musikkbarnehager. Ta kontakt!

Foreningen Musikk fra livets begynnelse
Sandvigå 27
4007 Stavanger
tlf.51 84 66 55