Søk i Aktiv i Oslo

Seterbesøk og seterturisme i Norge

Setertradisjonene er gamle og viktige i Norge. Ressursene i utmarka har tradisjonelt blitt benyttet til sommerbeite for husdyr.

Seterturisme – prøv et seterbesøk
Mange setre er enda i daglig drift og seterbesøk er svært populært. På seterbesøk kan du oppleve og lære om seterdrift.

Se også våre sider om bondegårdsferie, besøksgårder og hovedsiden om bygdeturisme.