Søk i Aktiv i Oslo

Hytter ved Oslofjorden – Leie hytte i indre Oslofjord

Her finner du en oversikt over hytter til leie i indre Oslofjord, det vil si den delen av Oslofjorden som ligger nord for Drøbakssundet.

Oslofjordens Friluftsråd har en rekke hytter til utleie. Hyttene til Oslofjordens Friluftsråd inngår i et prosjekt som heter Kystled Indre Oslofjord. Prosjektet skal gjøre fjorden tilgjengelig for umotorisert ferdsel à la Den Norske Turistforening på fjellet. Det er meningen at folk skal kunne ro fra hytte til hytte.

Vi har også oversikt over hytter til leie i Oslomarka.