Søk i Aktiv i Oslo

Barneidrett, allidrett eller fleridrett

Allidrett eller barneidrett er et tilbud mange idrettslag har til de aller yngste. Det er en målsetning i Osloidretten at det skal finnes et tilbud i nærmiljøet om en allsidig og lekepreget introduksjon til idretten for de yngste. Allidrett organiseres ofte i samarbeid med flere særidretter i en idrettsklubb og tilbudene kalles barneidrett, allidrett, barneidrettsskole eller idrettsskole.

Allsidig trening for barn med tilbud om allidrett

Gjennom tilbud om allidrett får barna prøve seg på ulik fysisk aktivitet; ballspill, gymnastikk, svømming, ski, skøyter, dans og mye annet. De forskjellige idrettslagene har ulike tilbud. Uansett er leken satt i fokus, ta kontakt med et idrettslag i nærheten av der du bor og undersøk hvilke tilbud de har. Vi har tatt med opplysninger om hvilken aldersgruppe tilbudet er rettet mot.