Søk i Aktiv i Oslo

Kommunespillet i KS Besøkssenter

I Kommunespillet lærer elevene om lokaldemokrati, medbestemmelse og hvordan en kommune styres. Spillet egner seg for elever på 10. trinn og i videregående skole.

Hos KS Besøkssenter i Oslo kan elever spille Kommunespillet og være samfunnsplanleggere for en dag. Kommunespillet er et interaktivt læringsspill der elevene, i rollen som kommunens eksperter, skal bygge et eldresenter.

Spillet er egnet for samfunnsfag, utdanningsvalg og helse- og oppvekstfag.

Besøket er gratis.

Bestill besøk »

Om Kommunespillet

Oppgaven er å bygge et eldresenter i Snasen kommune. For å løse oppgaven må elevene finne innovative løsninger og vurdere økonomi, miljø og rekruttering for at kommunestyret kan gi støtte til forslaget.

I Kommmunespillet blir deltakerne tildelt ulike roller i Snasen kommunes innsatsteam. De løser individuelle oppgaver knyttet til innovasjon, trivsel, logistikk og bemanning, men må også samarbeide for å finne en løsning som er innenfor budsjett. Deltakerne vil måtte gjøre valg og reflektere over egne standpunkt.

For å få gjennomslag må ekspertgruppen utforme et forslag som både kan få bred politisk støtte og oppslutning hos befolkningen. Samtidig må forslaget være gjennomførbart ut fra kommunens økonomi og behov.

Vil ekspertgruppen klare det?

KS Ung tilbyr også andre digitale læringsspill som ligger fritt tilgjengelig på nett.

Les mer om KS Ung og kommunespillet »

 

Send melding til Kommunespillet i KS Besøkssenter

I vår personvernspolicy kan du lese mer om hvordan vi håndterer dine data på en sikker måte.