Søk i Aktiv i Oslo

Jujutsu / ju jitsu – kampsport og selvforsvar

Jujutsu

Jujutsu er en gammel japansk selvforsvarskunst som inneholder teknikker med kast, fellinger, frigjøringer, kontrollgrep, stranguleringer, slag og spark.

Jujutsu er et effektivt selvforsvarssytem. Ved å trene Ju Jitsu bedrer du dine muligheter til å ta vare på deg selv, etter kort tid med trening. Det skal ikke så mange treningsøkter til før du får selvtillit og blir sikrere på deg selv. Jujutsu er også en konkurranseidrett.

Om navnet jujutsu

Norges Kamsportforbund vedtok å endre skrivemåten fra ju jitsu. På japansk uttales navnet på kampsporten “dzuu dzuts” Ju jitsu er den japanske kampkunsten som tidligst ble utbredt i Europa. Det skjedde så tildig at vi ennå ikke var blitt enige om en standardisert skrivemåte for japanske ord i vesten. Da engelskmenn og amerikanser prøvde å skrive ned navnet inkluderte de i-er for å få uttale så nær den japanske som mulig.. Slik ble sporten hetende Jiu Jitsu eller Jiu Jiutsu.

Judo, en annen kjent og beslektet budogren ble ofte skrevet Jiudo på begynnelsen av 1900-tallet.

Etter hvert ble det imidlertid enighet om hvordan japanske ord skulle skrives i vesten og ordet “Jutsu” har betydningene, teknikk, kunst, og metode. “Jitsu” betyr sannhet, virkelighet og oppriktighet.

Jitsu er altså et helt annet japansk ord en jutsu, og skrives med et annet tegn. Ju betyr myk, fleksibel, bøyelig. I Japan brukes heller ikke bindestreker som Norsk Jujutsu Forbund mente det var naturlig å slå ordene sammen dette er blitt gjort også med andre kamsport grener som på originalspråkene består av flere tegn, for eksempel judo, aikido, karate og taekwondo.

Klubbene bruker imidletid mange forskjellige varianter og har forsatt lov til dette.

Litt om jujutsuens historie

Jujutsu oppstod som egen gren i Edo-perioden i Japan årene 1600-1868. Før dette trente man riktignok på Jujutsuteknikker ved flere skoler med da som en del av av en kampkunst som ble kaldt bujutsu. I bujutsu var bruk av våpen også var et naturlig innslag. Bujutsu bestod av mange kunster, de mest kjente er kenjutsu, iai-jutsu, kyujutsu, bojutsu, jojutsu og kusarigama-jutsu.

Men i Edo-perioden vant altså jujutsu frem, perioden var i motsetning til tidligere tider preget av fred. Dette førte til et nytt syn på kampkunst, hvor estetikk og etikk etterhvert ble mere vektlagt enn effektivitet. Og i perioden vokste det frem rene jujutsu-skoler.

Ju Jitsu ble tidlig populært i vesten og har også dannet grunnlaget for den kjente grene judo.

Grunnprinsipper

Et av grunnprinsippene i jujutsu er at man utnytter angrepskraften i stedet for å møte den med egen kraft. Et annet grunnprinsipp er at man i størst mulig grad benytter hele kroppens kraft, og da gjerne mot angriperens svakeste punkter.

Det finnes mange forskjellige retninger og systemer. 725 forskjellige ju jitsu-systemer eller skoler dokumentert. De mest kjente er Takenouchi Ryu, Daito Ryu og Yoshin Ryu.

Jujutsu

Det føydale Japan var et rigid klassesamfunn som ble styrt av krigerklassen – samurai. Jujutsu er en japansk kampform som ble utviklet over flere hundre år gjennom den japanske middelalder.
Krigereliten var eksperter på bruk av flere våpentyper, blant annet sverdet, buen og spydet. Jujutsu var en form for ubevæpnede kampteknikker, ment til forsvar mot én eller flere motstandere, både væpnede og ubevæpnede. I jujutsu benytter man seg av kast, fellinger, slag, spark, kvelninger og låseteknikker for å pasifisere en motstander. Jujutsu ble brukt når krigeren enten mistet sine våpen på slagmarken eller ble overrasket av motstandere når han selv var ubevæpnet.

Jujutsu i Norge i dag

Dagens jujutsu er basert på de gamle japanske systemer, men er tilpasset den moderne tid – både i form av lovgivning og treningsprinsipper.

Landslag i jujutsu

Ju-Jitsu er kjent for de fleste som en kampkunst med fokus på selvforsvar, men det er også en konkurransegren. Norge har et eget landslag. Når det konkurreres er det to samarbeidende partnere, som konkurrerer mot et annet par. Lagene har forberedt 20 forsvarsteknikker, som de utfører på kommando fra en dommer, mens de vurderes og gis poeng av et dommerpanel.