Søk i Aktiv i Oslo

Vil du jobbe for mer fred, solidaritet og toleranse i verden?

Fred er et stort ord

Ingenting er viktigere, og behovet for fred er felles for alle mennesker i hele verden. Kan barn og unge i bidra?

Kanskje…

De kan i alle fall møte hverandre, lære hverandre å forstå og kjenne. Det er en begynnelse. Barn og unge kan møte andre fra andre kulturer og lære om likhet og forskjeller, lære å forstå seg selv og sin egen kultur i sammenheng med andres. Det er verdifulle erfaringer. Mennesker med slike erfaringer kan kanskje ikke skape fred, men det blir ikke fred uten slik forståelse og slike kunnskaper.