Søk i Aktiv i Oslo

Oslo Røde Kors

Oslo Røde Kors jobber for å skape møteplasser for medmenneskelig kontakt og har over 40 ulike aktiviteter som du kan engasjere deg i, fra besøkstjeneste og flyktningguide til informasjonsarbeid og førstehjelp.

Til stede i byen vår

Frivillighet er ett av Røde Kors’ grunnprinsipper og bærebjelken i organisasjonens arbeid. Det er innsatsen til over 3000 personer som gjør det mulig for Røde Kors å være til stede i hovedstaden. Oslo Røde Kors setter stor pris på de frivillige, og vil gjerne ha deg med!

Les mer om Oslo Røde Kors her

 

Oslo Røde Kors jobber for å skape møteplasser for medmenneskelig kontakt og har over 40 ulike aktiviteter som du kan engasjere deg i, fra besøkstjeneste og flyktningguide til informasjonsarbeid og førstehjelp.

Sosial inkludering

De har en rekke aktiviteter for å motvirke ensomhet og skape sosiale nettverk.

Les mer om de ulike aktivitetene

Barn og unge

De jobber aktivt for å skape gode og trygge oppvekstvilkår for barn og unge.

Les mer om de ulike aktivitetene

Informasjonsarbeid

Oslo Røde Kors har flere aktiviteter for å spre informasjon og kunnskap om Røde Kors og organisasjonens arbeid.

Les mer her om de ulike aktivitetene

Hjelpekorps

Er du interessert i friluftsliv og førstehjelp er kanskje Hjelpekorpset noe for deg.

Les mer om aktiviteten her

For mer informasjon, se også Oslo Røde Kors’ hjemmeside >>

Send melding til Oslo Røde Kors

I vår personvernspolicy kan du lese mer om hvordan vi håndterer dine data på en sikker måte.