aktiv i oslo ikon
Tips oss om arrangement
Registrer deg gratis her
søke ikon

Moro med Hatter

Antall deltakere: fire- seks

Utstyr: Hatter, historie

Denne leken egner seg best for fire til seks deltakere. Skriv en morsom historie om like mange personer med navn som det er deltakere i leken. Navnene kan gjerne være oppdiktet og tilpasset personene i historiene. Navnene skal forekomme like mange ganger i historien. På et bord legges så mange hatter som det er personer i historien, bruk fantasien og tilpass hattene til rollene. Bordet med hattene settes foran deltakerne.

Forklaring før rollespillet: Hver deltaker får et navn/rolle m/hatt og skal spille en av personene i historien. Hver gang navnet blir nevnt skal han/hun fort sette hatten på hodet, og ta den av og legge den på bordet når neste navn nevnes.

Les nå opp historien. Tilskuerne kan være dommere og kåre en