Søk i Aktiv i Oslo

Bestemmelser om fyrverkeri i Norge

Bestemmelser om fyrverkeri i Norge

Bestemmelser om fyrverkeri i Norge
Kilde: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB)

Fyrverkeri er til vanlig bare lovlig på nyttårsaften, og det er en viktig del av feiringen for mange nordmenn. Her er noen bestemmelser om fyrverkeri.

Nye regler for fyrverkeri

Den 15. oktober 2008 trådte den nye fyrverkeriloven i kraft. Fyrverkeri med styringspinne og fyrverkeri som ser ut som leketøy er nå forbudt. Det er ikke lovlig å selge denne typen fyrverkeri, eller sende det opp dersom man skulle være i besittelse av det. Bakkestående fyrverkeri som effektbatterier og fontener vil fortsatt være lov. Heldigvis er det ikke slik at vi mister fyrverkeriet. Det vil nemlig bli sendt opp offentlige fyrverkerier av profesjonelle i stedet.

Aldersgrense for bruk og kjøp av fyrverkeri

For å kjøpe og bruke fyrverkeri i klasse 1b (stjerneskudd o.l) må man være 16 år. For alt annet fyrverkeri er aldersgrensen 18 år.

Når kan fyrverkeri selges og brukes?

Salg direkte til forbruker er kun tillatt i perioden 27.- 31. desember. De fleste kommuner har et generelt forbud mot bruk av fyrverkeri, men gir dispensasjon på nyttårsaften mellom kl.18 og 02. Du kan søke brannvesen/politi om å bruke fyrverkeri på andre tidspunkter.

Hvor kan du  bruke fyrverkeri

DSBs regelverk forbyr bruk av fyrverkeri i særlig brannfarlig bebyggelse. Bruken reguleres for øvrig av kommunale bestemmelser. Bruk av fyrverkeri i tettbebyggelse, nær tørr skog eller andre brannfarlige omgivelser er forbudt uten brannsjefens tillatelse. Utenfor slike områder er det tilstrekkelig med politiets tillatelse.

Regler for bruk av fyrverkeri i Oslo

All bruk av fyrverkeri er søknadspliktig, bortsett fra på nyttårsaften. Innenfor Ring 2, samt trehusområdene på Vålerenga og Kampen, er det totalforbud mot avfyring av fyrverkeri.

Godkjenning og handel med fyrverkeri

Alt fyrverkeri som selges i Norge skal være godkjent og være merket med et norsk godkjenningsnummer. Fyrverkeri bør kun kjøpes i utsalgssteder som gir et seriøst inntrykk. Det er et krav om at handel med fyrverkeri kun skal foregå fra virksomheter med fast utsalgssted og at handelen skal foregå over disk. Selvbetjening av fyrverkeri er altså ikke tillatt.

Ring 2 går som følger: Frognerkilen, Sigurd Syrs gt, Halvdan Svartes gt. Kirkeveien og forlengelse til Carl Berners plass, Finnmarksgt. Kjølberggt. Åkerbergveien, St. Halvardsgt. Clemens gt. Oslogt. til kryss KOngsveien/Mosseveien.  Derfra i rett linje til sjøen ved Sørenga.

Godkjente utsalgssteder for fyrverkeri med sertifisert bemanning
Nytt av året er det at utslagsstedene må ha godkjent personale med sertifikat for å være godkjente. Fra 1. januar 2010 trådte nye regler og krav for salg av publikumstilgjengelig fyrverkeri i kraft. Nytt av året er at den ansvarlige for handelen, samt eventuell stedfortreder må ha kurs med avsluttende eksamen fra Norsk brannvernforening. Sertifikatet må fornyes etter fem år.

Offentlig fyrverkeri i Oslo på nyttårsaften

Siden nyttårsaften 2008 har Oslo kommune sendt opp offentlig fyrverkeri Oslo.
Se hvor det er offentlig fyrverkeri i Oslo på nyttårsaften>>

For mer informasjon om trygg bruk av fyrverkeri besøk sidene til DSB >>

Les mer om fyrverkeri på Aktiv I Oslo
Les om nyttårsaften og nyttårsfeiring