Søk i Aktiv i Oslo

Fjellstyrene forvalter bruksretten til statsallmenningene i Norge

Staten eier mye land i Norge

Staten er Norges største grunneier og skogeier. Staten eier 1/3 del av grunnen i Norge. Deler av denne grunnen er det som kalles for statsallmenninger. Store deler av disse allmenningene ligger i Fjell-Norge og bruksretten til allmenningene forvaltes av lokale fjellstyrer. Norge har hele 27.000 km2 statsallmenning. Norges fjellstyresamband er fjellstyrenes fellesorganisasjon.

Jakt, fiske og friluftsliv i statsallmenningene

Fjellstyrene administrerer jakt og fiske og driver annen tilrettelegging for friluftsliv i statsallmenningene. Det er 94 forskjellige fjellstyrer i Norge. Alle fjellstyrene til sammen selger 25.000 småviltkort og 50.000 fiskekort per år. Mange av fjellstyren har også hytter til utleie og en god del steder finnes det åpen buer hvor du kan overnatte.

Fjellstyrenes arbeid

De lokale fjellstyrene har bruksretten til statsallmenningene og driver blant annet med aktiv tilrettelegging for allmennheten. Styrene forvalter rettigheter til beite, setring, jakt og fangst og fiske generelt. Fjellstyrene tilrettelegger også for friluftsliv og driver med utvikling av næringsvirksomhet innenfor sine områder.

Rettigheter for alle på statens grunn

I statsallmenningene har alle i Norge lik rett til stangfiske og småviltjakt uten hund. Utover dette er det opp til fjellstyrene å regulere jakt og fiske i statsallmenningene. Tilbudet til lokale jegere og fiskere kan være noe mer omfattende enn det alle innbyggere i landet har.

Mange tilbud til allmennheten

Fjellstyrene har imidlertid et bredt spekter av tilbud til alle, både når det gjelder småviltjakt m/hund, fiske med garn og oter, åpne hytter, utleiehytter, båter, tilrettelagte fiskeplasser og så videre

Plass til flere i fjellet

Tilbudene i statsallmenningene er ikke så godt kjent, det er plass til flere. Her er hytter for kortidsleie, langtidsleie og tomter for salg og ikke minst en fantastisk mulighet til å bedrive friluftsliv i uberørt natur.