Søk i Aktiv i Oslo

Trenger du VHF kurs?

VHF kurs

For å kunne bruke maritim VHF må du ha VHF/SRC-sertifikatet.  Ta det teoretiske kurset å få muligheten til å sette opp telefonsamtaler og få forbindelse med kystradiostasjoner mens du er ute med båten.

Her finner du informasjon om båtførerprøven >>

Maritimt VHF

VHF (Veldig høy frekvens) brukes blant annet i telefoni og kringkastning. Maritim VHF er et internasjonalt system for kortdistanseradioforbindelse for skipsfarten på VHF-båndet.

VHF systemet gir mulighet for forbindelse med Kystradiostasjonene og man kan få satt opp telefonsamtaler til hele verden. Skip og båter i nærheten kan kalles opp og det er egne VHF-kanaler for oppkall til havnemyndigheter. I Norge er det avsatt egne VHF-kanaler for lystbåter og fiskebåter.