Søk i Aktiv i Oslo

Slakk line i Ormeau Park, Belfast ( {link:https://www.flickr.com/photos/errenn/2582114254/}Foto: erran @ flickr.com, cc-lisens{/link} )

Gå på line – slakk og stram line

Om å gå på line

Tidligere var linedansing og akrobatikk på stramline med sykler og saltoer, ting vi mest så på sirkus med stor ærefrykt.

Å gå på line er vel dessuten noe de fleste barn prøvde seg på, med et tau mellom to trær og lignende. Barndommens forsøk på å gå på line var ofte relativt lite vellykket.

Hvem kan gå på line?

De fleste kan få dette til med litt øvelse. Visste du at Arne Næss Sr. gikk på line? Mange barn har talent og kan fint klare det.

Prøv slakkline du også, det er super trening

Ved å gå på line trener du både fysisk og psykisk balanse og koordinasjon.

Oslo kommune har gått til innkjøp av to stk Rampline®Street – dette er en installasjon som har oppspent line med trygt fallareal rundt – slik at alle som vil, uten å montere opp sin egen line, kan trene seg og leke på slakk line – midt i byen. Rampline®Street står plassert på Rådhusplassen (v/ nobel instituttet). Vi håper og tror at mange barn, unge og voksne får glede av slakklinen.