Søk i Aktiv i Oslo

Skiskytter liggende på standplass Foto: DVIDSHUB / Flickr.com

Skiskyting og skiskytterklubber

Skiskyting som vintersport har sin opprinnelse i en øvelse for norske soldater. I 1767 konkurrerte grensepatrulje-kompanier mot hverandre, der 20 riksdaler ble premiert til den som “i fullt Løp kan afskyde sit Gevær og bedst treffe noget visst Maal paa 40 a 50 skridts distanse”. Deretter fikk skiskyting sin utbredelse i de nordiske landene som alternativ trening for infanteriet. Kombinasjonen langrenn/skyting var medaljegren i Vinter-OL 1924 under navnet militært patruljeløp, men ble nedgradert til demonstrasjonsgren i 1928 – 1948. Grunnen var få deltagende nasjoner og uenighet om reglene.

På midten av 50-tallet ble skiskyting introdusert som gren i russiske og svenske mesterskap og visste seg å være svært populært hos tilskuerne. Dermed ble det i 1958 arrangert verdensmesterskap i skiskyting, og fra 1960 var det fast Ol-gren. Fra 1977 gikk man fra grovkalibret gevær og 150 meters avstand til blinken til finkalibret gevær og kun 50 meters distanse til blinken. Innføring av jaktstart og fellesstart på 90-tallet gjorde at enda flere publikummere, spesielt tv-tittere, fikk øynene opp for skiskyting.

Her finner du en oversikt over idrettsklubber som driver med skiskyting.
Disse kan du ta kontakt med hvis du har lyst til å trene skiskyting.

Se også hovedsiden vår om skisport