Søk i Aktiv i Oslo

Jolleseiling, regatta, turseiling og havseiling

Jolleseiling
Jolleseiling er barn og ungdoms viktigste innfallsport til seiling. I Norge domineres jolleseilingen av rekrutteringsklassene Optimistjolle, Europajolle, Laser og Snipe.

Optimist til du er 15 år
Optimistjolle benyttes av barn opp til de er 15 år gamle. De andre tre; Europajolle, Laser og Snipe benyttes av både ungdom og voksne. Båtene kan seiles på alle nivåer. Norges Seilforbund satser dessuten på tomannsjollen 29er som rekrutteringsbåt. Begrunnelsen er at båten er en rask og krevende med trapes og genaker, og vil være en naturlig rekrutteringsbåt til OL-båten 49er. De ulike jollene har egne klasseklubber

Kjølbåter
Det seiles regattaer med båter i rundt 20 godkjente klasser for kjølbåteri Norge. De forskjellige klassene har egne klasseklubber.
Her finner du oversikt over klasseklubber.

Flere skrog
Trimaran- og katamaranseiling blir stadig mer populært i Norge. Norsk Flerskrog Seilklubb ble etablert i 1974. Fra å være en en liten gruppe for spesiellt interesserte, er flerskrogsklubben blitt en interesseorganisasjon som dekker turseiling, regattaseiling, sosialt samvær og internasjonal forbrødring innen flerskrogmiljøet. Bare Tornado og Hobie-Cat er godkjente klassebåter i Norge, men det seiles mange andre forskjellige båttyper til regatta og turseilas.

Havkappseiling og turseiling
Også havseilere liker å konkurrere Regattaseiling blant tur- og havseilere i Norge foregår ofte innenfor det som kalles respittsystemene. Det er tre slike systemer LYS, ORC og IMS. Respittsystemene gjør det mulig for ulike båter å konkurere mot hverandre.

For å delta i regattaer etter disse systemene må du ha et målebrev. Dersom du ønsker målebrev for å delta i regattaer, kan du ta kontakt med autoriserte målere eller med seilkretsene.