Søk i Aktiv i Oslo

Destinasjonsselskaper og lokale reiselivslag i Norge

Reiseliv i Norge

Reiseliv er en viktig næring i Norge og reiselivsnæringen er organisert i ulike selskaper og reiselivsråd.

Noen begreper:

Norges Turistråd og Norges Reiselivsråd
På toppen av det norsk reislivsnæring er det to aktører Norges Reiselivsråd og Norges Turistråd (tidligere Nortra). Reiselivsbransjen
i Norge er organistert i to forskjellige strukturer som lever side om side. Det er den gamle og den nye strukturen.

I gamle dager…

…besto strukturen av lokale kommunebaserte reiselivlag Disse har medlemmer blant reiselivsbedriftene i kommunen. Reisleivlagene kan være både kommunale og private. Over de lokale lagene var/er det reiselivsråd for hvert fylke. Denne strukturen finnes forsatt, men samtidig har det vokst frem en mer moderne struktur.

Moderne og markedsrettet organisering

I den nye strukturen finnes det destinasjonsselskaper som omfatter større geografiske områder enn det kommunebaserte reiselivslagene.

Et destinasjonsselskap er som regel er et aksjeselskap eller en stiftelse hvor flere kommunale/lokale reiselivslag går sammen innen et naturlig område (en destinasjon) som ikke er avgrenset av kommune- eller fylkesgrenser, men av aktivitets- og opplevelsestilbud.

Mange steder er det også etablert landsdelsorganisasjoner som en paraplyorganisasjon over destinasjonsselskapene.