Søk i Aktiv i Oslo

Hundekjøring som idrett eller opplevelse

Mange driver litt med snørekjøring på ski med en eller to hunder. Snørekjøring med eller uten pulk og en eller flere hunder er en gren av idretten hundekjøring som kalles for nordisk stil. Det mange imidlertid forbinder med hundekjøring er store spann og sleder. Denne stilen kalles for sledehundkjøring eller Nome-stil.

Hundekjøring er en spennende idrett, og for mange mye mer. Hundekjøring er nostalgi, barske polarhunder, drømmen om de stor oppdagelser.

Hundekjøring gir topp friluftsopplevelser og luft til drømmer
Det er en ypperlig form for friluftsliv med muligheter for å dra på turer vinterstid med mye baggasje. Hundekjøring levendegjør for mange drømmen om villmarken – The call of de wild. Det handler om ville dyr og våkne gutter, eller var det omvendt?

To stiler og korte og lange lø
Hundekjøring i nordisk stil, hvor utøveren følger spannet på ski, har lengst tradisjon i Norge. Her kjøres det enten med, eller uten pulk. Konkurranser arrangeres for utøvere fra 12 år. Distansene er 5 km for de de yngste, og for junior- og seniorklassene fra 10 km og adskillig lengre. Norske utøvere har mange gode plasseringer internasjonalt i denne stilarten.

Sledehundkjøring er den mest vanlige stilen internasjonalt, her bruker ikke kjøreren ski, men står på en en slede. Eventuelt dytter og drar sleden sammen med trekkhundene i vanskelig terreng. I sledehundkjøring kan man ha opp til 12 og 14 hunder foran sleden. Også her har Norge hevdet seg helt i toppen med flere Verdens- og Europamestere. Innen sledehundkjøring konkurreres både i sprint, mellomdistanse og langdistanse, over flere dager. De mest vanlige distansene er fra 5 km til 500 km.

Iditarod og Finnmarksløpet
Det er langdistanseløpene som er mest kjente og som det gir mest prestisje å vinne. Finnmarksløpet som arrangeres i Norge er Europas lengste løp på 1000 km. I Alaska foregår verdens lengste hundeløp, det berømte Iditarod-løpet på hele 1800 km.

Nordmannen Sørlie vant både i 2003 og i 2005 
Iditarod går fra Anchorage til den gamle gullgraverbyen Nome. Underveis forseres den mektige fjellkjeden Alaska Range, elveisen på Yukon River og til slutt den golde og værharde kysten langs Beringhavet. Nordmannen Robert Sørlie vant i 2003 Iditarod som første ikke-amerikaner noen sinne!

Lange tradisjoner i nord
Inuitter, indianere og befolkningen i Sibir ja. alle urfolk i nordområdene har benyttet hunder og sleder som fremkomstmiddel i tusener av år. Hundespannet var naturfolkets og fangstmannens viktigste utstyr for å overleve. Tekniske
framskritt som oppfinnelsen av biler, snøscootere, fly og så videre har redusert bruken av hundespann til fakt og transport. men selv i våre dager benyttes hundespann som framkomstmiddel i visse strøk.

Polarferder med trekkhunder
Det er vanskelig å fastslå når man begynte å kjøre med hunder i Norge. Hunder ble nok brukt som trekkdyr ganske tidlig, men der var de norsk polfarerene som for alvor tok i bruk hunder som trekkdyr på sine ferder. På Roald Amundsen sydpolferd var hundspann helt avgjørende. Han hadde lært om polarhunder da han oppholdt seg ved nordvest-passasjen. Andre norske ekspedisjoner fulgte i “Amundsens sledespor”

Korte og lange turer
Men ofte trenger du ikke reise så langt i mil for å komme til en annen verden. Kanskje ikke lengre enn til Gåslungen i Nordmarka – og så er det mer enn bra nok!

Les om en tur til Gåslungen

Meld deg inn i en trekkhundklubb
På denne siden finner du oversikt over trekkhundklubber i Oslo og Akershus, se under. Trekkhundklubbene arrangerer nybegynnerkurs i hundkejøring og kan tilby utlån av både sleder, pulker og hunder. Trekkhundklubbene i Norge har gjennom tidene også bidratt med mye samfunnsnyttig arbeid.

Trekkhundklubber med ambulansekjøring og kjøring av funksjonshemmede
Trekkhunder og sleder har vært en fine å hente skadede skiløpere med og helt siden klubbene ble stiftet har deres medlemmer bidratt til å gjøre skiturene tryggere. Hundeambulanser blir forsatt mye brukt i marka i og rundt Oslo kommune. En annen samfunnsnyttig aktivitet klubbene bedriver er turkjøring med funksjonshemmede som har få andre muligheter til å oppleve lengre turer i naturen med naturlige og ikke-forurensende fremkomstmidler.

Vil du være hundekjøringsturist?
I løpet av de siste 10-15 årene har turistkjøring også blitt populært blant hundspann eiere. Mange holder til ved høyfjellshoteller og tar med seg passasjerer på kortere rundtturer. Tilbudene er mange og du kan hvis du er villig til å betale til og med delta i lange løp med leid hundespann og guide. Turene varer fra noen timer til flere dager.

Utstyr til hundekjøring
Hundekjøring kan kreve både mye og lite utstyr. Hvis du har lyst til å gå i gang med litt snørekjøring med hunden din, trenger du bare en sele. Har du lyst på litt drahjelp til pulken trengs litt mer.