Søk i Aktiv i Oslo

Flagg og flaggutstyr

Her finner du en oversikt over hvor du kan få tak i flagg og flaggutstyr.

Et flagger som regel laget av stoff. Først og fremst tenker vi vel på nasjonalflagg, men det finne mange ulike typer flagg. Flagg brukes oftest som et symbol på en geografisk region, men flagg brukes også av organisasjoner og andre grupperinger. FN og Røde Kors er eksempler på organisasjoner med flagg som er kjent over hele verden. Skipsrederier bruker også egne flagg som kjennetegn på sine skip. Det finnes også egne kongeflagg, presidentflagg og så videre.

Flagg er imidlertid mer enn bare formelle symboler, forskjellige flagg blir brukt til å signalisere med blant annet ved hjelp av semaforalfabetet, som er et system for å bruke flagg til å signalisere bokstaver over store avstander. Innen for skipsfarten finnes det dessuten et system av internasjonale maritime signalflagg som kan heises av skip i nød, skip med trål, med dykker i vannet eller for å gi annen viktig informasjon.

Ordet flagg er opprinnelig tysk og kommer av ordet falgen som betyr å slå i vinden.

Flaggregler og flaggdager

Det er mange regler for bruk av det offisielle norske flagget.
Les om norske flaggdager, flaggregler og det norske flaggets historie >>

Vimpler, flaggstenger og flaggutstyr

Mange flagger også med ulike former for vimpler. Vimpler er trekantede og det er ikke utformet offisielle regler for bruk av vimpler i Norge. Norske vimpler kaan være med eller uten kors og kan ha spissen til siden eller spissen ned, den siste kalles flyndrevimpel.

Flaggstenger kan være laget av tre, aluminium, glassfiber eller stål. De har ofte en lekker kule i toppen og må ha innretninger for feste av linen som flagget heises og fires med. I tillegg må flaggstangen has godt og solid markfeste.

På denne siden finner du leverandører av alle typer flagg og flagguststyr.