Søk i Aktiv i Oslo

Filosofer, filosofisk praksis og livssyn

Et livssyn trenger ikke å være religiøst.

Det du finner her på denne siden kan ha med religion og gjøre, men hovedpoenget er ikke av religiøs art.

Hva er nå egentlig en religion?
Ofte er ikke de lærde engang helt enig i hva som er en religion.

For eksempel diskuterer mange om den kinesiske religionen konfusianisme virkelig kan kalles en religion. Noen sier ja, og noen nei. Konfusianismen er dersom den er en religion ganske forskjelllig fra andre religioner. Taoismen, som også er kinesisk har både en rent filosofisk og en religiøs retning.

På Hawaii finnes et livssyn som heter Huna er forståelsen av samspillet mellom ur-energiene, kaos og orden. Huna er ikke en religion, men praktiske teknikker som kan være nyttige for alle. Huna er bevisstgjøring, du lærer å endre begrensende mønstre, å bruke fokuset ditt optimalt, samt å trene evnen til verdsettelse, respekt og hensiktsmessig handling. Huna er et godt eksempel på en livsfilosofi som hører hjemme på denne siden.

Litt om filosofi
Når man hører ordet filosofi tenker man ofte på idéhistorie på universitetet og de gamle greske tenkere. Det har jo vært filosofer senere også, som Marx og Søren Kierkegaard. Livssyn og livsfilosofi var og er viktig for filosofer. Det samme er moral og etikk. Marx hatt jo et livssyn – kommunismen eller sosialismen, dette er både politikk og livssyn på en gang. Jeg skal ikke skrive noen lærebok om filosofi og livssyn, bare gi deg noen linker til ulike filosofer, filosofier og livsfilosofier som representerer et livssyn uten å være religioner.

Filosofi på moten
I oversikten på denne siden finner du også en oversikt over filosofer som tilbyr filosofiske samtaler. Det er stadig flere tilbud om slike samtaler. Disse handler ikke om en filosofi eller en filosof, men om at du skal kunne finne frem til DIN EGEN LIVSFILOSOFI. Dette kalles Filosofisk Praksis. Metoden som brukes i filosofisk veiledning kalles den majeutiske metode, dvs fødselshjelp-metoden, som stammer fra og ble praktisert av Sokrates. Hans oppgave var gjennom dialogen å få samtalepartneren til å føde sine egen indre visdom.

Hva er en filosof?
Ordet filosof kommer av latin og betyr visdomssøker. Vi bruker det på to måter: om en vitenskapsmann med filosofi som fag men også om en rolig person med et gjennomtenkt og lidenskapsløst syn på livet, en vismann.

Hva er filosofi?
Filosofi har gitt mennesker svar på viktige spørsmål i flere tusen år. Akkurat som religionen svarer filosofien på de såkalte eksistensielle spørsmål. Hvem er vi? Hvor kommer vi fra, Hva er meningen med livet? Hva er godt og hva er ondt? Har vi fri vilje?

Det viktigste faget
Mange sier at filosofi er det viktigste av alle fag, ikke alle ville vel være enige, men vi kan være glade for at filosofi har fått en viss plass i grunnskoles læreplaner. Hver dag må mennsker velge handlinger og tanker og gjøre seg opp meninger. For å kunne ta alle disse valgene trenger vi et ståsted et sted å velge fra. Vi har alle et slikt ståsted og det er et filosofisk ståsted. Tenk deg bare, tror du på mirakler, tror du på menneskers sunne fornuft? Tror du på sammenhengen mellom årsak og virkning? Eller tro du at alt er bare kaos. Vi har alle filosofiske oppfatninger og hvordan de er, er stor grad preget av vår kultur. Ofte tenker vi ikke på at vi har slike filosofiske oppfatninger som vi bygger våre valg og våre liv på.

Bare flyte med eller velge aktivt?
De fleste av oss følger nokså passivt de rådene ideene i samfunnet vi hører til. Setter vi det på spissen kan vi si at denne passive holdningen er årsaken til at italienere er katolikker, at indere er hinduer og at alle nordmenn er sosialdemokrater.

Filosofi er en vitenskap som studerer de viktigste ideene, grunnvollene eller de fundamentale idéer

Filosofien har fem hovedgrener:

  • Metafysikk – læren om virkeligheten
  • Epistemologi – læren om kunnskap
  • Etikk – læren om verdier
  • Politikk – læren om hvordan samfunn bør organiseres
  • Estetikk – læren om kunst

Noen store filosofiske spørsmål er:

Kan virkeligheten forandres av Gud?
Er det mulig å oppnå sikker kunnskap?
Er individet eller samfunnet viktigst?
Har man rett til å bli forsørget av andre?
Er det mulig å leve et lykkelig liv i denne verden?
Er din karakter bestemt av deg selv – eller av krefter du ikke har kontroll over?
Er dette livet kun en forberedelse til et liv etter døden?

Det spennende er at det finnes mange svar på disse spørsmålene og folk har stilt dem i uminnelige tider. Du har også dine tanker om slike spørsmål selv om du ikke er bevisst dem, men hver gang du fatter dine valg er det på bakgrunn av din filosofiske plattform. Og som sagt er den plattformen ofte nokså ukritisk satt opp. Derfor er filosofi et viktig fag. Ved å studere filosofi kan du skaffe deg et gjennomtenkt livssyn.