Antirasistiske organisasjoner i Oslo og Akershus - Involver deg!

Antirasisme på Aktiv I Oslo.no

Nedenfor finner du oversikt over organisasjoner som jobber med antirasisme (kjemper mot rasisme og diskriminering av etniske, religiøse eller andre grupper).