Søk i Aktiv i Oslo

Om bygdeallmenninger

Norske bygdeallmenninger forvalter betydelige naturressuser, og i mange allmenninger legges forholdene til rette for friluftsliv, med stier, badeplasser, brygger, koier og hytter.

Aktiv i Oslo har derfor laget en oversikt over bygdeallmenninger i Norge.