Allmenninger - Aktiv i Oslo sin oversikt over allmenninger

Om bygdeallmenninger

Norske bygdeallmenninger forvalter betydelige naturressuser, og i mange allmenninger legges forholdene til rette for friluftsliv, med stier, badeplasser, brygger, koier og hytter.

Aktiv I Oslo har derfor laget en oversikt over bygdeallmenninger i Norge.