Maritim utdanning - oversikt over utdanningssteder med maritime fag

Det går fint an å slå sammen hobby og utdanning.

Det finnes gode muligheter til å utdanne seg innen maritime fag i Norge.