Søk i Aktiv i Oslo

Sang og andre aktivitetstilbud for ungdom med kristne rammer

Ten Sing-foreninger er foreninger som driver med allsidig aktivitet for barn og unge innefor en kristen ramme, tensinggruppene er ofte knyttet til en meninghet og er organisert innefor KFUM/KFUK.

Aktivitetene varierer innenfor de ulike tensinggruppene, men som navnet tyder på er sang en av de aktivitetene som ofte står på programmet. Andre tillbud kan være teater og drama, kanskje idrett og friluftsliv.

Dra på tur med Ten Sing?
Se vår oversikt over leirsteder i hele Norge og vår side med turtips og reisesteder for kor.

Relaterte sider