Søk i Aktiv i Oslo

Jolleseiling, regatta, turseiling og havseiling

Jolleseiling
Jolleseiling er barn og ungdoms viktigste innfallsport til seiling. I Norge domineres jolleseilingen av rekrutteringsklassene Optimistjolle, Europajolle, Laser og Snipe.

Optimist til du er 15 år
Optimistjolle benyttes av barn opp til de er 15 år gamle. De andre tre; Europajolle, Laser og Snipe benyttes av både ungdom og voksne. Båtene kan seiles på alle nivåer. Norges Seilforbund satser dessuten på tomannsjollen 29er som rekrutteringsbåt. Begrunnelsen er at båten er en rask og krevende med trapes og genaker, og vil være en naturlig rekrutteringsbåt til OL-båten 49er. De ulike jollene har egne klasseklubber

Kjølbåter
Det seiles regattaer med båter i rundt 20 godkjente klasser for kjølbåteri Norge. De forskjellige klassene har egne klasseklubber.
Her finner du oversikt over klasseklubber.

Flere skrog
Trimaran- og katamaranseiling blir stadig mer populært i Norge. Norsk Flerskrog Seilklubb ble etablert i 1974. Fra å være en en liten gruppe for spesiellt interesserte, er flerskrogsklubben blitt en interesseorganisasjon som dekker turseiling, regattaseiling, sosialt samvær og internasjonal forbrødring innen flerskrogmiljøet. Bare Tornado og Hobie-Cat er godkjente klassebåter i Norge, men det seiles mange andre forskjellige båttyper til regatta og turseilas.

Havkappseiling og turseiling
Også havseilere liker å konkurrere Regattaseiling blant tur- og havseilere i Norge foregår ofte innenfor det som kalles respittsystemene. Det er tre slike systemer LYS, ORC og IMS. Respittsystemene gjør det mulig for ulike båter å konkurere mot hverandre.

For å delta i regattaer etter disse systemene må du ha et målebrev. Dersom du ønsker målebrev for å delta i regattaer, kan du ta kontakt med autoriserte målere eller med seilkretsene.

Seilforeninger og seilklubber i Oslo og Akershus

Norges Seilforbund
Serviceboks 1 Ullevål Stadion
0840 Oslo
tlf. 21 02 90 00

Oslo og Akershus Seilkrets
Besøksadresse Konglungvn. 34
Postboks 64
1392 Vettre

Seilforeninger i Oslo og Akershus

Asker Seilforening
Postboks 52
1371 Asker
tlf. 66798819

Bundefjorden Seilforening
kontaktperson Sigurd Slottan
Postboks 19 Bekkelagshøgda, 1109 Oslo
tlf. 22 29 87 66 / 63 87 16 25

Bærum Seilforeneing
Postboks 255
1323 Høvik
tlf. 67123472

Drøbaksund Seilforening
Postboks 199
1441 Drøbak
tlf. 64933899 klubbhus/seilerhytta

Nesodden Seilforening
Postboks 30
1451 Nesoddtangen
Tor Kristiansen: 66912571
Cato Zahl Pedersen, 90613333

Oppgård Seilforening
Kontaktperson Ann-Kristin Warren
Postboks 216
1411 Kolbotn
tlf. 66 80 62 16.

Oslo Seilforening
Besøksadresse Lille Herbern
Herbernveien 1
0254 Oslo
tlf. Kroen 22449700 Sekretariat: 22438414

Røyken Seilforening
Postboks 45
3478 Nærsnes
tlf. 31284164 / 91842071

Soon Seilforening
Postboks 9
1555 Son
tlf.64 95 70 31

Vestfjordens Seilforening
Postboks 195
1330 Fornebu
tlf. 67 12 51 62

Klasseklubber

Grimstadjolleklubben
Kontaktperson John Are Langmyr
Opplandsvn. 91,
4885 Grimstad
tlf. 37043166 / 91871480

Norsk Laserklubb
C/O Arild Holt Formann:
Kalkbrennerlia 7, 1362 Hosle
Tlf.priv. 67 15 78 54 / 24 11 95 55 / 95 27 26 34

Norsk Europajolleklubb
C/O Liv Berg
Almeveien 3
1555 Son

Norsk Flerskrog Seilklubb og Viken Flerskrogsseilere
Postboks 53
1324 Lysaker

Norsk H-Båt Klubb
c/o Nils Semb
Haugesgt. 36E
3019 Drammen
tlf. 32891434 / 90597515

Norsk IF-Båt Klubb
Postboks 286
1324 Lysaker

Norsk Optimistjolle Klubb
v. Sigurd Buchhold,
Laudalen,
5400 Stord
tlf. 53 41 29 33

Norsk Soling klubb
C/O Ole N. Rød
Trudvangveien 44 a
3117 Tønsberg
tlf. 33 31 45 41, 90 15 40 80