Søk i Aktiv i Oslo

Verdens nest største religion

Islam er den yngste av de fem verdensreligionene.

Religionen baserer seg på profeten Muhammeds lære fra 600-tallet. Muslimenes gud heter Allah, og gjennom engelen Gabriel åpenbarte Allah den hellige boka Koranen for Muhammed. Muhammed er Allahs siste profet, men også Adam, Abraham og Jesus er profeter for muslimene.

De aller fleste muslimer tilhører to hovedretninger innenfor religionen: sunni-islam og sjia-islam.

Islam er verdens nest største religion etter kristendommen, med ca 1,5 milliarder tilhengere på verdensbasis. I Norge er det rundt 80 000 personer som er medlemmer av muslimske trossamfunn, og cirka halvparten av disse bor i Oslo og Akershus.