Søk i Aktiv i Oslo

lederHer finner du en oversikt over de som tilbyr ledertrening og lederutvikling

Lederutvikling og ledertrening

Lederutvikling er et samlebegrep for ulike forståelser av ledelse og utvikling av ledere.

Lederutvikling tar sikte på å utvikle ulike typer ferdigheter hos ledere:
Kunnskap om ledelse, utvikle felles strategisk tenkning og mål, samt utvikling av personlige lederferdigheter knyttet til kommunikasjon, relasjon og styring.

Målsetningen er å forbedre lederens kompetanse, holdninger og atferd slik at lederen blir i bedre stand til å utøve sin stilling på arbeidsplassen.