Søk i Aktiv i Oslo

Kristendommens moderreligion

Jødedommen er kristendommens moderreligion, og islam og baha’i er også sprunget ut fra jødedommen.

Den hebraiske Bibelen, Tanákh, er delt inn i 3 skrifter: Toraen (Loven), Neviim (profetene) og Ketuviim (skriftene). Toraen er også en hellig skrift for de kristne, men de kaller den Det Gamle Testamentet. Jødedommen er en såkalt abrahamittisk religion, basert på profeten Abraham.

Det er nærmere 13 millioner tilhengere av jødedommen på verdensbasis. Cirka 1300 jøder bor i Norge, hvorav rundt 1100 bor i Oslo.