Janitsjarkorps og janitsjarorkestre i Oslo og Akershus

Janitsjarorkestre i Oslo og Akershus

Janitsjarorkestre er korps som spiller med såkalt janitsjarbesetning; messing, treblås og slagverk.