Søk i Aktiv i Oslo

Det fonetiske alfabetet

Internasjonalt alfabet for radiokommunikasjon

Det fonetiske alfabetet brukes når du skal stave/bokstavere viktige ord.
Det er svært nyttig for å unngå misforståelser og brukes særlig i radiokommunikasjon for oppgi koder og kallesignaler for båter og fly.

Det fonetiske alfabetet brukes også av for eksempel politet ved radiosamband.
På radio kan det særlig være vanskelig å tyde enkle bokstaver for eksempel i et bilnummer: SF 12345. Istedet blir det sagt Sierra-Foxtrot 12345.

Det fonetiske alfabetet er internasjonalt og kan brukes over hele verden.

A Alfa (AL FAH) KKilo (KEY LOH) U – Uniform (YOU NEE FORM)
BBravo (BRAH VOH) L – Lima (LEE MAH) V – Victor (VIK TAH)
C – Charlie (CHAR LEE) M – Mike (MIKE) W – Whiskey (WISS KEY)
D – Delta (DELL TAH) N – November (NO VEM BER) X – X-ray (ECKS RAY)
EEcho (ECK OH) O – Oscar (OSS CAH) Y – Yankee (YANG KEY)
F– Foxtrot (FOKS TROT) P Papa (PAH PAH)
Z – Zulu (ZOO LOO)
G – Golf (GOLF) Q – Quebec (KEH BECK) Æ – Ægir / Ærlig
H – Hotel (HOH TELL) R – Romeo (ROW ME OH)
Ø – Ørnulf / Østen
I – India (IN DEE AH) S – Sierra (SEE AIR RAH)
Å – Ågot / Åse
J – Juliett (JEW LEE ETT) T – Tango (TANG GO)

 

De tre siste bokstavene æ. ø. å er ikke internasjonale som du sikkert vet, men i Norge kan de brukes. Det opereres faktisk med to forskjellige utgaver. Ærlig, Østen og Åse brukes militært, mens Ægir, Ørnulf og Ågot brukes i det sivile.

Internasjonale tallangivelser

Tall kan også bli misforstått – blant annet betyr nine (engelsk ni) nei på tysk. Derfor er det bygget opp et system for internasjonal angivelse av tall også:

0 – zero
1 – one
2 – two
3 – tree
4 – fower
5 – fife
6 – six
7 – seven
8 – eight
9 – niner