Søk i Aktiv i Oslo

Oslofjorden - kort og godt - Aktiv I Oslo

RIB-kjøring er en populær aktivitet på Oslofjorden.
RIB-kjøring er en populær aktivitet på Oslofjorden.
Foto: Andrea Brygard, Aktiv I Oslo.no (CC-lisens | Flere størrelser)

Fakta om Oslofjorden

Oslofjorden er Norges femte lengste fjord. Fra luften er den formet som en vakker svane. Oslofjorden er kanskje ikke Norges vakreste fjord, men den er Norges viktigste fjord. Over en million mennsker lever rundt Oslofjorden og den er viktig både for skipstrafikken og som rekreasjonsområde.

Oslofjorden leder inn til Rådhuskaia i Oslo og starter ved Færder Fyr. Oslofjorden er 107 kilometer lang og en viktig trafikkåre og er Norges desidert mest traffikerte farvann. Fjorden trafikkeres av ferjer og lastebåter. Det er bilferjeforbindelse til Tyskland og Sverige og mellom øst og vest går det ferje mellom Moss og Horten.

Fiske

Oslo fjorden er også at viktig område for fiske av alle typer sjøfisk og reker. Reker fra Oslofjorden blir solgt langs hele fjorden blant annet på Rådhuskaia i Oslo.

Rekreasjon og bosted

Langs hele Oslofjorden er det yrende liv med fritidsbåter, hytter og fritidbåter. Fjorden har mange øyer, holmer og skjær. Rundt Oslofjorden bor det 1,1 millioner mennesker. Langesund er den siste byen som ligger i Oslofjorden. Til sammen er det 11 byer som ligger ved fjorden og dessuten er det mange mindre tettsteder lang begge sider. Skillet mellom Indre og Ytre Oslofjord går i Drøbaksundet, som er sundet mellom Drøbak og Hurum. Mellom Drøbak og Hurum er det bygget tunnel. Oslofjordtunnelen åpnet i år 2000.

Drammensfjorden

Drammensfjorden er en sidefjord som munner ut i på vestsiden av Ytre Oslofjord. Innerst i Drammensfjorden ligger byen Drammen og Drammensealva. Landområdet på østsiden av fjorden kalles Hurumhalvøya og skiller Drammensfjorden fra Oslofjorden.
Drammensfjorden munner ut på Ytre Oslofjords vestside. Den strekker seg herifra nordover og nordvestover. Innerst i fjorden har Drammenselva sitt utløp. Der finnes også byen Drammen som har sitt navn etter fjorden.

Bunnefjorden

På østsiden av Nesoddlandet ligger Bunnefjorden. Bunnefjorden er nebbet til svanen som Oslofjorden ser ut som fra luften.

Mer om Oslofjorden: