Søk i Aktiv i Oslo

Badevett

Råd for å unngå drukningsulykker

Mange drukningsulykker kan unngås hvis reglene for badevett følges. Uvitenhet og dumdristighet fører til mange drukningsulykker.
Vis badevett – for din egen og for andres skyld!

  • Lær å svømme
  • Bad aldri alene
  • Bad ikke når du er sulten, like etter at du har spist eller når du er påvirket av rusmidler
  • Stup ikke uten å vite hvor dypt det er
  • Svøm langs land. Svøm ikke under brygge eller foran stupebrett.
  • Dytt ikke andre ut i vannet
  • Dukk aldri noen under vann!
  • Gå på land hvis du føler deg kald eller uvel
  • Rop på hjelp bare hvis du er i fare – aldri ellers
  • Bruk godkjent redningsvest