Søk i Aktiv i Oslo

Saladindagene 2012 på Litteraturhuset hovedbilde

Saladindagene 2012 på Litteraturhuset

Korstog i jerusalem

Årets Saladindager arrangeres i kjølvannet av terrorangrepet 22. juli. De har som mål å belyse og diskutere korstogsretorikken i samtiden, og det sentrale premisset for denne – ideen om en essensiell forskjell.

Korstog. Tempelriddere. Wiens porter. Hellig krig. Martyrdom. Ord og vendinger vi kjenner fra korstogene og de etterfølgende krigene mellom kristne og muslimer. En periode av menneskehetens historie mange trodde var forbi. De siste tiårene har vist at det ikke var sånn.

Årets Saladindager arrangeres i kjølvannet av terrorangrepet 22. juli. Anders Behring Breiviks politiske manifest er gjennomsyret av korstogsretorikk og historiske referanser som skal gi hans handlinger et evighetsperspektiv. Men Behring Breivik er ikke alene om å bruke denne retorikken. Kampen om Jerusalem er et referansepunkt for den jihadistiske bevegelsen, og det har gradvis spredd seg til samfunnsdebatten. Da George W. Bush i etterdønningene av 11. september 2001 brukte begrepet korstog, vakte det oppsikt. Siden den gang har slike referanser blitt gjentatt på nettet, i aviser, av politikere og akademikere. Korstogene er blitt en del av samtida.

Til årets Saladindager har vi invitert religionsforskere, historikere og forfattere fra hele verden. De skal belyse og diskutere korstogsretorikken i samtiden og det sentrale premisset for denne – ideen om en essensiell forskjell. Er virkelig kristendommen og islam grunnleggende ulike i sin kulturelle og politiske historie, og hva består i så tilfelle den forskjellen i?

PROGRAM
Alle arrangementer er gratis og åpne for alle.

ONSDAG 29. FEBRUAR KL. 17
Globale konfliktideologier fra 11. september til 22. juli
Saladinforedraget 2012
Michael Sells holder åpningsforedraget under årets Saladindager. Sells har i en årrekke jobbet med problemstillinger knyttet til religion, vold og ideologi, blant annet i boka The Bridge Betrayed: Religion and Genocide in Bosnia (1996). I antologien The New Crusades. Constructing the Muslim Enemy (2003) går Sells og hans medforfattere inn i George W. Bushs retorikk etter 11. september, Samuel Huntingtons innflytelsesrike teori om sivilisasjonenes sammenstøt og det underliggende grunnlaget for disse. I dette originalskrevne foredraget trekker Sells linjer fra terrorhandlingene som rammet USA 11. september 2001, til Oslo og Utøya 22. juli 2011.

ONSDAG 29. FEBRUAR KL. 19
Post 22. juli: Korstogenes retorikk
Med Lisa Bjurwald, Thomas Hegghammer, Øyvind Strømmen og Lena Lindgren
Hvordan opptrer korstogene og påstanden om evig konflikt mellom kristendom og islam i dagens europeiske offentlighet? Hvordan brukes de av jihadistiske og kontrajihadistiske miljøer, og hvordan påvirker det offentligheten? Lisa Bjurwald er journalist og forfatter, og ga nylig ut Europas skam. Rasister på frammarsj, om høyrepopulisme i Europa. Thomas Hegghammer er forsker ved Forsvarets forskningsinstitutt og ekspert på jihadistmiljøer, mens journalist Øyvind Strømmen i mange år har overvåket ekstremistiske miljøer på internett, blant annet dokumentert i boka Det mørke nettet (2011). De møtes til samtale med Lena Lindgren, samfunnsredaktør i Morgenbladet.

TORSDAG 1. MARS KL. 09.00–13.00
Kristendom vs. Islam
Religionsseminar
Hva er forskjellen på kristendom og islam? Er det sant at islam umuliggjør demokrati, modernitet og vitenskap mens kristendommen muliggjør det? Begge religionene finnes i en rekke versjoner og varianter, både historisk og i dag. Begge har vært og er offisielle religioner i vidt forskjellige stater og samfunn. Hvordan har teologien og troen formet disse samfunnene? Hva er forskjellen på budskapet i Bibelen og Koranen?
Bruce Lawrence er religionsviter og ekspert på religiøs fundamentalisme, Michael Sells er professor i islamsk litteratur og historie. De kommer sammen med Nora Eggen og Lars Gule for å diskutere disse spørsmålene.

TORSDAG 1. MARS KL. 17
«Dere må gjøre noe med kvinnene deres»
Foredrag ved miriam cooke
Påstander om undertrykte kvinner som må reddes fra sine muslimske menn, eller om vulgære vestlige kvinner som bryter ned samfunnets moral, er ikke uvanlige i debatten knyttet til religion og kultur. På 1800-tallet ble kolonistyret legitimert som et siviliserende oppdrag overfor primitive folkegrupper, der kjønnssegregering og undertrykking av kvinner var utbredt. Hvordan formes retorikken om Den Andre, og hvilken rolle spiller kjønn i denne prosessen?
miriam cooke er professor i arabisk litteratur og har i en årrekke jobbet med spørsmål knyttet til kjønn, krig og essensialisme. I dette foredraget ser hun nærmere på hvordan essensialiserende retorikk fungerer i den offentlige samtalen.

TORSDAG 1. MARS KL. 19
Er Allah Gud?
Bruce Lawrence i samtale med Åsne Seierstad
Gud og Allah er vel bare to navn på den samme guden? Slik ser de fleste ikke-troende det, og mange troende også. Men er det så enkelt? Mange, både troende og sekulære, hevder med stadig høyere stemmer at Gud og Allah er vesensforskjellige. Og at de forskjellene vi ser i den kristne og muslimske kulturkretsen i dag følger av dette grunnleggende skillet.
Bruce Lawrence er professor ved Duke University og en av verdens ledende religionsvitere. Han har blant annet skrevet en rekke bøker om forholdet mellom islam, kristendom og andre religioner. På Litteraturhuset møter han Åsne Seierstad til samtale om et av de mest grunnleggende religiøse spørsmålene som finnes: Hvem er Gud?

FREDAG 2. MARS KL. 10.00–15.00
Evig konflikt eller felles fortid?
Historieseminar
Fienden står ved Wiens porter, ved Jerusalems murer, på den andre siden av Pyreneene. Fra korstogenes tid og fram til terroren i Oslo er det fortellingen om evig konflikt mellom den kristne og den islamske kulturen som dominerer. Hvordan er det historiske forholdet mellom kristne og muslimer fra middelalderen til i dag? Er det sant at vitenskap, opplysning og demokrati har utviklet seg i den kristne verden alene? Var Spanias El Andalus preget av fredelig og likeverdig sameksistens mellom kristne, jøder og muslimer? Hvorfor spiller de andre en så viktig rolle i forståelsen av oss selv, og hvordan blir de historiene vi forteller om fortida, til?
Med Dick Harrison, Şener Aktürk, miriam cooke, Trond Berg Eriksen og Shlomo Sand. Seminaret ledes av Hanne Eggen Røislien.

FREDAG 2. MARS KL. 19
Konsert: Trygve Seim og Jai Shankar kvartett
Opplesning ved Inger Elisabeth Hansen, Tariq Ali, Tove Nilsen og Thorvald Steen
Forholdet mellom den kristne og islamske kulturkrets og møtet mellom øst og vest reflekteres i litteraturen, i musikken og i andre kulturuttrykk. I år avslutter vi Saladindagene med en festkveld hvor vi har invitert forfattere og musikere som på hvert sitt vis har tilnærmet seg temaer som toleranse, forsoning eller simpelthen muligheten for et flerkulturelt samfunn.
Tariq Ali, Tove Nilsen, Thorvald Steen og Inger Elisabeth Hansen får selskap av musikerne Trygve Seim, Rohini Sahajpal, Jacob Young og Jai Shankar.

LØRDAG 3. MARS KL. 15 I WERGELAND
Fra jødehat til muslimhets – Den Andres politiske funksjon
Lørdagsforedrag ved Shlomo Sand
I 2008 ga forfatter og professor ved Universitetet i Tel Aviv Shlomo Sand ut boka The Invention of The Jewish People. Her går han den jødisk-israelske identitetens historiske grunnlag nærmere etter i sømmene, og hevder at grunnlaget for den jødisk-israelske nasjonen er konstruert, slik mange andre nasjonale identiteter før den.
I dette nyskrevne foredraget spør Sand hvilken rolle annerledesheten spiller i vår egen identitet: Hvorfor er vi så opptatt av det som skiller oss fra de andre? Og hvorfor er etnisk og religiøst hat et så framtredende trekk ved vår nære historie og samtid?

Les mer om Saladindagene på Litteraturhuset >>

Relaterte saker

Eventbilde: «Kreftoverlevelse på nye måter» – Presentasjon av forskningsfunn og samtale
tirsdag
16:30

«Kreftoverlevelse på nye måter» – Presentasjon av forskningsfunn og samtale

Forfatterne av «Kreftoverlevelse på nye måter» presenterer sine funn, etterfulgt av en sofasamtale hvor spørsmålene diskuteres videre.

Eventbilde: Kveldsåpent Nobels Fredssenter
onsdag
17:00

Kveldsåpent Nobels Fredssenter

Velkommen til kveldsåpent museum hver onsdag. Arrangementer og omvisninger er inkludert i billetten!

Eventbilde: Opplev Vigelandsparken med guide!
onsdag
18:00

Opplev Vigelandsparken med guide!

Vel verdt et besøk, selv om man har vært der mange ganger før, for med en guide som forteller om både kjente og ukjente sider ved kunstnerens liv og arbeider, får man en helt annen opplevelse av det hele.