Arrangementet er fullført.

Invitasjon til markering av GDAMS: hovedbilde
torsdag 
16:30

Invitasjon til markering av GDAMS:

ntso

Hva slags forsvar vil vi egentlig ha?
Fredshuset, 7. april kl 1630

Til tross for stadig økte forsvarsbevilgninger går forsvarsevnen vår ned: I Norge bevilges milliarder til nye kampfly beregnet på angrepskrig samtidig som det norske forsvaret knapt nok er i stand til å forsvare én bydel i Oslo. Er vi virkelig tjent med denne utviklingen? Finnes det ikke noe bedre å bruke milliardene på, gitt de utfordringene vi står overfor i verden i dag? Siden 2011 har GDAMS (Global Day of Action on Military Spendings) blitt markert årlig over hele verden samtidig som de nyeste tallene på verdens militære forbruk blit kunngjort av SIPRI. I år vil Dr. Sam Perlo-Freeman fra SIPRI presentere de nyeste tallene på Fredshuset, og Norges Fredsråd og Norges Fredslag inviterer i den anledning til markering av GDAMS på Fredshuset. Velkommen!

Program:
1630: Presentasjon av verdens militære forbruk 2015 ved Dr. Sam Perlo-Freeman (SIPRI)
1700: Paneldebatt med Sverre Kvalvik (Forsvarets Forskningsinstitutt), Cathrine Sandnes (Tankesmien Manifest) og Dr. Sam Perlo-Freeman (SIPRI). Moderator: Ingeborg Breines (International Peace Bureau).

Arrangementet vil foregå på norsk. Gratis adgang og enkel servering.

Verdens militære utgifter går stadig oppover. Gitt de utfordringene verden står overfor i dag i form av klimaendringer, flyktningekrise og fattigdom, er det nærliggende å stille spørsmålet om militær opprustning er den rette bruken av skattebetalernes penger? Likevel har vi globalt lenge sett en tendens til å prioritere dyrt, nytt og fancy militært materiell, en tankegang som også gjenspeiles i våre egne F-35 planer. Det råder en oppfatning om at forsvarsevnen er proporsjonal med prislappen på utstyret, og det foreligger ingen interesse av å teste ut lavkostnadsdoktriner i verdens militærmaskinerier. Men kjøpeiveren kommer til en høy pris, og de enorme investeringer i dyrt og moderne krigsmateriell går på bekostning av forsvarets menneskelige ressurser. Det norske forsvaret har gått fra et personintensivt til et kapitalintensivt forsvar de siste par tiårene, og i stedet for soldater satser vi stort på dyrt utstyr som vi verken har kunnskap eller råd til å betjene. Resultatet er et militærvesen mer innrettet mot angrep enn forsvar, mer formet av NATOs ønsker enn reelle norske sikkerhetsbehov. Er det virkelig et slikt forsvar vi vil ha?