Arrangementet er fullført.

Frokostmøte: Forvaltning av vann hovedbilde
torsdag 

Frokostmøte: Forvaltning av vann

Vann Foto: Ian Britton / Flickr

Frokostmøte på Littearturhuset i regi av Naturviterne. Slik sikrer vi helhetlig beskyttelse og bærekraftig bruk av vann!

Program:
• Et nytt løft for vannmiljøet
Anders Iversen, prosjektleder helhetlig vannforvalting, Direktoratet for naturforvaltning 

• Vannforvaltningen og forskningen
Brit Lisa Skjelkvåle, forskningsdirektør, Norsk institutt for vannforskning, NIVA 

• Grunnvannet – den skjulte vannressursen
Atle Dagestad, forsker, Norges geologiske undersøkelse, NGU 

• Fylkeskommunens rolle i vannforvaltningen
Stig Hvoslef, spesialrådgiver Akershus fylkeskommune 

Påmelding senest tirsdag 28. august på e-post: post@naturviterne.no

Hvor: Kjelleren
Arrangementet er gratis
ArrangørNaturviterne

Relaterte saker

Eventbilde: Martemos teaterworkshop
søndag
16:15