Søk i Aktiv i Oslo

Ballettskolen ved Den Norske Opera & Ballett

Ballettskolen ved Den Norske Opera & Ballett startet opp i 1965 og har gjennom en årrekke vært Norges ledende skole for utdanning i klassisk ballett.

Ballettskolen ved Den Norske Opera & Ballett

Opptaksprøve  

Begynner du i 8.klasse i høsten og elsker å danse ballett? Har du kommet langt med din trening og har lyst å være del av Norges eneste elitetilbud innen klassisk ballett og trene side ved side med Nasjonalballetten i Operaen?

Nå har du muligheten! Utdanningsetaten i Oslo, Ruseløkka skole og Ballettskolen ved DNO&B inviterer til opptaksprøve.

Våre elever får utdanning innen klassisk ballett på høyt internasjonalt nivå og mange av dem har blitt profesjonell ballettdanser i Nasjonalballetten eller i utenlandske kompanier. I tillegg til klassisk trening får elevene pas de deux, karakterdans og moderne dans, akrobatikk, trening på variasjoner, deltagelse i ballettkonkurranser og ikke minst medvirkning i oppsetninger med Nasjonalballetten på hovedscenen.

Opptaksprøve til 8.trinn fra høsten 2022 finner sted 04.& 05.april 2022 i Ballettskolens lokaler ved Den Norske Opera & Ballett.

Frist: 04. mars.

Les mer på Ballettskolens nettside.

Om skolen 

Ballettskolen ved Den Norske Opera & Ballett er Nasjonalballettens egenskole. Det tilbys et grundig og omfattende opplegg i et godt miljø  og kan vise til resultater på høyt internasjonalt nivå. Elevene trener i samme lokaler som Nasjonalballettens dansere i Operaen i Bjørvika, det vil si i noen av de fineste ballettsalene i verden.

Ballettskolen har også en eksklusiv samarbeid med Oslo kommune/Ruseløkka skole om et integrert skole- og ballettilbud på ungdomstrinnet  I tillegg til ordinær trening er sceneerfaring en viktig del av utdanningen. Elevene får muligheten til å delta i Nasjonalballettens oppsetninger som Svanesjøen, Tornerose, Askepott, Romeo og Julie og ikke minst juleforestillingen Nøtteknekkeren, hvor opp mot 90 ballettskoleelever deltar hvert år.

Noen elever tas også ut til å delta i internasjonale ballettkonkurranser.

 

Generelt om opptak

Ballettskolen ved Den Norske Opera & Ballett kan ta inn elever fra de er 6 år gamle. Nybegynnere kan være mellom 6 og 9 år for jenter, og mellom 7 og 10 år for gutter. For elever som er eldre enn dette kreves normalt at de har en del trening i klassisk ballett bak seg. For en som ønsker å drive seriøst med ballett anbefales det å ikke vente for lenge med å søke, da det erfaringsmessig blir vanskeligere å komme inn jo eldre man er. Dette henger sammen med treningsomfanget som er større enn ved de fleste private ballettskoler og den tette oppfølging små grupper muliggjør. Ballettskolen har opptaksprøve umiddelbart etter skolestart hver høst. Opptaksprøvene blir annonsert på hjemmesiden vår, i Aktiv i Oslo og i forskjellige aviser.

Les mer om opptak her »

Elever og kurstilbud 

Ballettskolen ved Den Norske Opera & Ballett  har rundt 120 elever i alderen 6-16 år, hvorav ca 25 gutter.

Å bidra til å få flere gutter til dansen er noe skolen er svært opptatt av. Et element i dette arbeidet er å tilby guttene akrobatikk i tillegg til dansefagene. Det er ingen tvil om at også gutter har stor glede av å drive med dans når de først har fått erfaring med hvor utfordrende og givende det er.

Det meste av undervisningen ved Ballettskolen skjer på ettermiddag og kveld i operaens flotte lokaler som vi deler med Nasjonalballetten.

Siden høsten 2008 har vi samarbeidet med Utdanningsetaten og Ruseløkka skole om et integrert skole – og ballettilbud på ungdomsskoletrinnet. Tilbudet er et stort framskritt for norsk ballettutdanning og det bidrar ikke minst til å gjøre hverdagene enklere for elevene og deres familier. Tilbudet har  opptaksprøve på våren og er åpent for søkere fra hele landet.

Med støtte fra fag som ekstra tåspiss-trening for de litt større jentene, karakterdans, moderne dans, pas de deux, akrobatikk for guttene og innstudering av solo- og gruppe-repertoar, gis elevene en omfattende og grundig opplæring i ballett. De gis gjennom dette opplegget muligheten til å utvikle seg til et høyt nivå når det gjelder danseriske ferdigheter, og samtidig oppnå forståelse av hva som kreves av en profesjonell danser.

Les mer om kurstilbudene her »

Relaterte sider

Kontakt Ballettskolen ved Den Norske Opera & Ballett

Fyll ut skjemaet under.

I vår personvernspolicy kan du lese mer om hvordan vi håndterer dine data på en sikker måte.