Søk i Aktiv i Oslo

Vårjevndøgn – natt og dag er like lang

Hva er vårjevndøgn?

Det er to jevndøgn i året, høstjevndøgn og vårjevndøgn. Vårjevndøgn er en av to dager i året da dag og natt er så godt som like lange over hele verden. Da står solen rett over ekvator, og fra soloppgang til solnedgang vil det gå nesten nøyaktig 12 timer. Det samme gjentar seg om høsten når det er høstjevndøgn.

Når det er vårjevndøgn befinner solen seg i det som heter vårjevndøgnspunktet, skjæringspunktet mellom solbanen og himmelens ekvator. I oldtiden lå vårjevndøgnspunktet i stjernebildet Væren, men fordi jordaksen har flyttet seg, ligger dette punktet nå i fiskenes tegn.

Jevndøgn på Nordpolen

På Nordpolen er det soloppgang bare en gang i året og dette skjer rett før vårjevndøgn. Etter vårjevndøgn er det midnattssol frem til sola går ned igjen som en solnedgang rett etter høstjevndøgn. Da blir det mørketid på nordpolen i et halvt år frem til neste soloppgang. Grunnen til at denne soloppgangen og solnedgangen skjer rett før og rett etter jevndøgnene, er at soloppgang regnes fra solen er delvis synlig over horisonten, i tillegg brytes lyset på en måte som gjør at du ser sola selv om den ligger rett under horisonten.

Når er vårjevndøgn?

I Norge varierer datoen for vårjevndøgn mellom 20. og 21. mars, og en sjelden gang den 19. mars.

Et tropisk (astronomisk) år er i gjennomsnitt 365,24219879 dager eller 365 døgn 5 timer 48 minutter, 46,98 sekunder. Den lille forskjellen mellom kalenderår og tropisk år gjør at vårjevndøgn ikke vil falle på samme dato hvert år. Det varierer i en fireårs periode. Dessuten skjer det en progressiv forskyving gjennom 400 år.

Til tross for det, er det 21. mars som kalles for «det offisielle vårjevndøgn». Onsdag 20. mars er det vårjevndøgn i 2023.

Jevndøgn på den sørlige versus den nordlige halvkule

På den sørlige halvkule er årstidene og jevndøgn på omvendt tidspunkt for den nordlige halvkule, slik at vårjevndøgn er i september og høstjevndøgn i mars.

Vårjevndøgn er utgangspunktet for når påsken kommer

Det offisielle vårjevndøgn er 21. mars, og denne datoen er basis for når påsken kommer på denne måten:
Første påskedag er første søndag etter første fullmåne etter 21. mars (ved skuddår 20. mars).

Oversikt over kommende vårjevndøgn:

Vårjevndøgn er i mars hvert år.

År                        Dato          Tid
2023                20.03.        21:25
2024                20.03         03:07
2025                20.03.        09:02
2026                20.03.        14:46
2027                20.03         20:25

21. mars er også kjent som Bendiksmesse

Bendiksmesse ble feiret til minne om Benedikt av Nursia. Han blir regnet som klostervesenets far i Vesten. Dagen ble også kalt «Bent prøvesvin» fordi folk da kunne teste hvor sterk grisene var etter vinteren. Denne dagen var det vanlig å slippe ut grisene etter vinteren og teste med slag og spark om den var i god nok form etter vinteren.

Vårjevndøgn i tidlige tider

Det er knyttet mange hedenske skikker til vårjevndøgn. Trolig var hele perioden frem mot påsken en fruktbarhetsfest. Dagens karnevalsfester er trolig rester av disse festene. I Danmark forgikk det rituelle kamper mellom grupper av ryttere rundt vårjevndøgn. Den ene var utstyrt med is og snøballer og den andre med ild og glødende kull.  Sverddanser var også utbredt i Europa, noe som har overlevd i de engelske Morrisdanserne som fremdeles danser for fruktbarhet på Vårjevndøgn.

Her har du en fullstendig oversikt over høytider og merkedager.

Mer informasjon om jevndøgn finner du her.