Søk i Aktiv i Oslo

Ridesti-regler

Ridestier og rideveier – regler for ridning på stier og veier

Det er viktig at du som rytter oppfører deg hensynsfullt når du er ute og rir på stier og veier.

I følge “Lov om friluftslivet” er det generelt lov til å ri på alle veier og stier i utmark. I områder og på stier der det er slitasje, og konflikter i møte med andre trafikanter, gir friluftsloven hjemmel for at kommunen i samråd med grunneier kan regulere ferdselen.

Les mer om Lov om friluftslivet og allemannsretten >>

  1. All ferdsel skal skje hensynsfullt og på eget ansvar. Dette gjelder alle som ferdes ute, både ryttere, turgåere, skigåere, syklister, de med barnevogn osv. Under ridning er rytteren ansvarlig for at ferdselsregler følges.
  2. Veier og stier i utmark er åpne for ridende etter friluftslovens § 2 annet ledd. Der det fins egne merkede ridestier som er godkjent av grunneier og kommunen, skal ridende benytte disse.
  3. På veier i bebygd strøk gjelder vegtrafikkloven. Etter trafikkreglenes §2 er den som rir eller fører en hest regnet som kjørende. De skal gå i veibanen på høyre side, ikke på fortauet.
  4. Ridning i preparerte skiløyper er forbudt
  5. Bading av hest på badeplasser og i drikkevannskilder er forbudt
  6. Ridende med hund skal til enhver tid ha full kontroll over hunden.
  7. Ridning i gruppe skal skje med én hest i bredden langs vei og når de møter andre.
  8. Andre trafikanter skal passeres i skritt.
  9. Når det er mørkt skal både hest og rytter ha refleks.