Søk i Aktiv i Oslo

Førerkort til moped

Her finner du kjøreskoler som har kurs for moped førerkort.

Førerkortklassen er delt i to klasser, M146 (Tohjulsmoped) og M147 (Tre- og firehjulsmoped). Opplæringen gjennomføres i 4 trinn.

Trinn 1
Dette trinnet består av trafikalt grunnkurs, og er obligatorisk for alle som skal begynne øvingskjøring.

Trinn 2
Trinn 2 er rettet mot eleven og mopeden. Du som elev skal lære å beherske mopeden rent kjøreteknisk, uten andre trafikatner i bildet.

Trinn 3
Her skal det kjører i trafikken, og eleven skal beherske variert trafikk. I tillegg skal eleven kunne veitrafikklovene

Trinn 4
Dette trinnet er rettet mot elevens risikoforståelse. Dette er selvsagt viktig gjennom alle trinnene, men her legges det ekstra vekt på om eleven forstår risikoen og har god forståelse for trafikkbildet.

(kilde: Statens Vegvesen)