Flasketuten peker på

Du trenger: En tom brusflaske

Antall deltakere: Ubegenset

Barna sitter i en ring. En tom brusflaske legges i midten. Bursdagsbarnet begynner. Før hun/han svinger flasken rundt må hun/han finne på en ting som «den som flasketuten peker på» skal gjøre. Her kan man variere «tingene» de skal gjøre etter alder.